Типи даних в access - IT Новости из мира ПК
Semenalidery.com

IT Новости из мира ПК
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Типи даних в access

Типи даних СУБД Access;

Таблицю Області створимо в режимі Конструктор.

Під час вибору режиму Конструкторі таблиці для об’єкта Ac­cess запропонує на екрані табличну структуру (не плутати з таблицею бази даних!), кожний рядок якої містить інформацію про одне поле: ім’я, тип даних, властивості поля.

Імена полівмістять не більше 64 символів, не можуть починатися з пробілу (краще пробіл взагалі не вставляти), в імені не має бути знаків «.», «!», «’», «[», «]».

Перехід між комірками автоматично зберігає введення характе­ристик поля у попередню комірку. Перехід здійснюється за допомогою клавіш переміщення курсору, табуляції (праворуч — клавіша Tab, ліворуч — комбінація Shift+Tab) та клавіші Enter.

У колонці Тип данныхможна залишити за замовчуванням Текстовыйабо із списку типів обрати необхідний.

У колонку Описаниевводять опис даних, які міститимуть поле. За умови додавання нових даних у поле текст опису з’явиться в рядку стану. Заповнювати опис необов’язково.

За необхідності задають значення властивостей поля в нижній частині вікна.

Таблицю зберігають інструментом Сохранить:у вікно діалогу необхідно ввести ім’я таблиці, наприклад, «Області» — у вікні ва­шої БД серед об’єктів таблиці з’явиться назва Вашої таблиці. У таблиці Області будуть такі поля:

• поля з іменами «Область», «ОблЦентр» (текстового типу) із довжиною 20 символів;

• поля з іменами «Населення», «Площа» будуть числового типу, з числами — довгими цілими.

Таблицю «Номер машин» створимо у режимі таблиць.

Алгоритм створення структури таблиці в Режиме таблиц

1. Вибрати Режим таблиц.

2. Ввести імена полів у таблицю — двічі клацнути на назві поля та ввести нові: Область та НомЗнак.

У цьому режимі можна одразу вводити дані. Тип поля за введени­ми даними Access визначає автоматично.

Таблицю «Санаторії» створимо у режимі Мастер таблиц.

Алгоритм створення структури таблиці в режимі Мастера таблиц

1. Скористатися діями з табл. 4 конспекту.

2. Вибрати режим Мастера таблиц.

3. У вікні Мастера у розділі Таблицывибрати таблицю, яка за змістом та полями відповідає бажаній (Виберемо таблицю «Мероприятия»).

4. Із назв полів існуючої таблиці необхідно вибрати поля для нової таблиці:

• якщо кількість полів така сама, вибирають подвійну стрілку (зворотні стрілки дають можливість відмовитися від усіх полів або від виділеного);

• інакше вибирають за допомогою мишки поле та натискають одинарну стрілку (вибрати НазвМероприятия)— ім’я поля копію­ється в нову таблицю. Його можна замінити на бажане: наприклад, змінимо на НазвСанатория.

Аналогічно створюють наступні поля нової таблиці: Место (в це поле будемо вводити назву області, у якій розташований санаторій); ОписаниеМероприятиязамінимо на ОписСанаторияабо ЛекПрофиль; ИмеетсяМест, НачальнаяДата, КонечнаяДатазалишаємо без змін.

Звичайно, при виборі полів із таблиці майстра необхідно відстежувати тип поля.

5. Вибір кнопки Далеедасть змогу ввести ім’я таблиці.

6. На цьому можна припинити створення структури (кнопка Готово)або заповнювати таблицю (Далее).

Заповнення таблиць БД.

Щоб у порожню таблицю ввести дані, необхідно виділити назву таблиці та вибрати команду Открытьабо двічі клацнути по назві — на екрані з’явиться порожня таблиця для перегляду, введення та редагування даних.

Нова таблиця складається з одного порожнього запису. Після введення даних порожній запис переміщується в кінець таблиці.

У таблиці активний запис програма маркує трикутником, порож­ній — зірочкою. Номер записів у порядку зростання вказується автоматично (поле має тип лічильника). Переміщення по таблиці здійснюється такими самими клавішами, що й по структурі таблиці в режимі Конструктор таблиц.Перехід до іншого поля або запису є підтвердженням введення даних у попередній об’єкт таблиці.

Користуючись вказівками конспекту, таблицею 1:

1. створити базу даних «Україна» (табл.2);

2. створити структуру таблиці «Області» (Область, ОблЦентр, Населення, Площа) у режимі Конструктор таблиц;

3. заповнити таблицю даними для 6 областей;

4. створити й заповнити таблицю «№ машин» (Область, НомЗнак);

5. створити й заповнити таблицю «Санаторії» (НазваСанаторію, ЛікувапьнийПрофіль, КількМісць);

6. відкрити таблицю «Області». Додати до неї ще 6 записів;

7. змінити структуру таблиці «Області», додати поле «Кількість Районів»;

«Області» бази даних «Україна»

ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Вы здесь

Сообщение об ошибке

Типы данных в Access 2010

На прошлых уроках «Создание таблиц в Access 2010. Часть 1» и «Создание таблиц в Access 2010. Часть 2» при создании таблиц базы данных мы воспользовались тремя типами данных «Счетчик», «Текстовый» и «Дата/время». Теперь давайте рассмотрим, какие еще типы данных есть в Access 2010, для чего они применяются и какие объемы памяти необходимы для их хранения и обработки.

Смотрим в таблицу:

Тип данных

Описание

Объем занимаемой памяти

Обычная текстовая строка

Числа, как целые, так и вещественные

Дата и/или время

Уникальное целое число, указывающее порядковый номер записи в таблице

Логические значение (True/False)

Объекты других приложений Windows (1 объект)

Ссылка на файл (на данном ПК, в интернете или лок. Сети)

Объекты других приложений Windows (несколько объектов)

Из всех перечисленных типов данных, чаще всего в Access Вы будете сталкиваться со следующими типами:

 • Текстовый –применяется для хранения строк, длина у которых не превышает 255 символов (например ФИО сотрудника, название товара, адрес и т.д.)
 • ПолеMEMO– используется для хранения многострочного форматированного текста (также сохраняются все параметры шрифта). Применяется для хранения, например характеристики сотрудника, описание состава продукта.
 • Числовой – используется для хранения различных типов чисел, как целых, так и вещественных. В таблице «Диапазоны чисел» приведено подробное описание задаваемых размерностей чисел в поле «Размер поля».
 • Денежный – применяется для хранения денежных значений. По сути это тот же числовой тип, только отсутствует возможность задания размерности поля.
 • Счетчик – используется для описания поля, которое заданно как первичный ключ. В поле этого типа для каждой новой записи генерируется уникальное число формата «Длинное целое».
 • Дата/время –применяется для хранения значений календарных дат и времени. С помощью «Формат поля» можно задать вид отображения дат и времени. По умолчанию используется «Краткий формат даты».
 • Логический –используется для хранения всего двух логических значений «Истина/Ложь». С помощью «Формат поля» можно задать, в каком виде будут отображаться данные в этом поле. По умолчанию «Истина/Ложь», остальные «Да/Нет», «Вкл/Выкл».
 • Вложение – этот тип данных появился начиная с версии Access 2007. Поле с типом «Вложение» позволяет добавлять файлы (документы, рисунки и т.д.). Размер одного добавляемого файла не должен превышать 256мб, а суммарно не более 2гб на одну строку. Для того, чтобы вложить файл(ы), достаточно щелкнуть в записи, по полю типа «Вложение», два раза, после чего откроется окно добавления файлов.
Читать еще:  Access service что это

Типи бази даних :

1. Таблиці – основні об’єкти БД, в них зберігається структура БД (поля, їх типи і властивості).

2. Запити – служать для отримання даних із таблиць і представлення їх користувачеві в зручному вигляді. З допомогою запитів виконують такі операції як відбір даних, сортування, фільтрацію

3. Форми – це засоби для вводу даних. Переваги форм розкриваються наглядно тоді, коли відбувається введення даних і заповнення бланків (наприклад, АС «Диплом», заповнення анкет студентів)

4. Звіти – призначені для виводу даних на друкуючий пристрій. Передбачає спеціальні елементи оформлення, характерні для друкуючих документів. Наприклад, АС «Диплом», друк заявок на дипломи (фірмовий бланк, внизу – дата, печатка, підпис керівника).

Для виконання цих робіт є спеціальні програми, такі як Ac ­ cess , FoxPro , dBase -системи та інші. Вони називаються системами керування базами даних (СУБД).

В Access база даних — це файл з розширенням mdb , який містить дані у вигляді однієї чи декількох таблиць. Окрім таблиць, у файлі БД можуть бути такі об’єкти: форми, запити, макроси, модулі.

Розглянемо структуру таблиці. Таблиця складається з рядків і стовпців. Рядки називаються записами.

Запис містить інформацію про один елемент бази даних: одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Він складається з полів.

Поле це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення, перетво­рення тощо. Поле має ім’я, значення, характеризується типом і низкою властивостей.

Кожне поле має ім’я, тип і властивості. При створенні структури таблиці обов’язково вказують імена і типи полів.

В СУБД Access використовуються такі типи полів:

1) текстове поле, у якому можуть записуватись літери, цифри, та інші символи;

2) числове поле, в нього можна записувати цілі числа і числа у нормальному вигляді (з плаваючою крапкою);

3) поле Дата/Время, яке використовують для запису дат та часу;

4) логічне поле, у якому може бути записане одне з двох значень: «так» або «ні», «хибне» або»істинне», «ввімкнен» або «вимкнен»;

5) поле типу лічильник, використовують як лічильник записів;

6) поле типу Memo, поле приміток, може містити до 64000 символів.

Назви полям дає користувач, назви типів є стандартні, а значення полів випливають зі змісту конкретної задачі. Розглянемо загальні властивості числового поля: розмір поля (байт, ціле, довге ціле, 4 байти, 8 байтів), формат (основний, грошовий, процентний, експоненціальний тощо), кількість десяткових знаків після коми, підпис поля, значення за замовчуванням, умова на значення, повідомлення про помилку введення, обов’язкове поле, індексоване поле .

Отже, структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей. Структуру ви­значає користувач під час аналізу конкретної задачі.

Розглянемо, як створити базу даних, що складатиметься з однієї чи декількох таблиць. Для цього після запуску програми Access треба виконати таку послідовність команд:

У вікні Microsoft Access увімкнути перемикач Новая база данных→ ОК→ Вибрати потрібну папку і надати назву файлові => Создать. В отриманому головному вікні бази даних активізувати закладку Таблиці => Створити.

Якщо з програмою вже працювали раніше, то послідовність команд інша. Надалі суттєво не плутати назву файлу БД і назви таблиць які є в БД. Назва файлу, наприклад studenty , відображається у рядку заголовка головного вікна БД , таблиць — на закладці Таблиці.

Є декілька способів створення таблиць:

Робота користувача складається з двох етапів: створення структури таблиці за допомогою конструктора і введення даних у таблицю в режимі таблиці. Найчастіше структуру створюють командою Конструктор таблиці.

У режимі конструктора користувач задає:

• назви полів методом введення назв;

• тип даних методом вибору типу з запропонованого списку;

• описи полів, які є необов’язковими;

• властивості полів (лише у разі потреби) методом заповнення таблиці властивостей

У найпростіших БД достатньо задати назви полів і зазначити їхні типи, оскільки основні властивості фіксуються автоматично згідно принципу замовчування.

Структуру будь-коли можна модифікувати.

Запит це засіб відшукання записів, перетворення таблиць і створення на їхній основі нових таблиць. Запит є структурним елементом бази даних, що має назву, яка поміщається на закладку Запити головного вікна БД.

Типи запитів: 1) звичай­ний запит (інша назва запит на вибірку), який відображає на екрані вибрані з БД записи. Ці запити не змінюють таблиці БД. 2) перехресний, результат роботи якого нагадує зведену електронну таблицю; на виявлення записів, що повторюються; на виявлення записів, що не мають підпорядкованих записів у деякій іншій таблиці.

Запит створюють вручну в режимі конструктора або за допомогою майстра запиту на базі деякої таблиці чи декількох таблиць, яку/які додають до запиту.

Конструювання запиту складається з декількох етапів.

Загальна схема роботи з запитами на внесення змін така:

1) виконують звичайний запит на вибірку записів;

2) змінюють тип запиту, наприклад, на створення нової таблиці;

3) запускають запит на виконання — буде створена нова таблиця з відібраними записами.

Дві або більше таблиці, які мають поля з однотипними даними, між якими встановлено зв’язок, називаються реляційними.

Для реляційного зв’язку зазвичай використовують поле таблиці, значення в якому не повторюються, наприклад, поле типу лічиль­ник, числове поле з персональними номерами співробітників тощо (поле з прізвищами не підходить, бо в БД можуть бути однофамільці). У конструкторі таблиці такому полю присвоюють ключ (командою з головного меню Редагувати Ключове поле або командою з контекстного меню поля). Відповідне поле другої таблиці може бути неключовим — воно має назву поля зовнішнього ключа.

Задавши ключове поле в першій таблиці, можна налагоджу­вати зв’язки між таблицями командою Сервіс => Схема даних.

За допомогою вікна Додати таблиці вибирають і долучають потрібні таблиці у вікно Схема даних. Зв’язок налагоджують методом перетягування і накладання назви поля з однієї таблиці на назву однотипного поля в іншій, між якими встановлюється від­повідність один до одного, один до багатьох чи багато до багатьох.

Для видалення зв`язку клацнути на лінії і натиснути Delete на клавіатурі.

Реляційними є також форми, запити і звіти, побудовані по кількох реляційних таблицях.

Форми – це засоби для введення даних у бази даних.

Форма подібна до бланка чи карточки. Прикладами форми є будь-який бланк, сторінки з паспорта, карточка з досьє чи бібліографічна карточка на книжку в бібліотеці.

У програмі Access прийнято створювати базу даних спочатку у вигляді таблиці, а пізніше відображати її у вигляді форм.

Читать еще:  Access при расширении прорисовывать линии строки

Способи створення форм:

• автоматично за допомогою команди Автоформат;

• за допомогою майстра форм;

• вручну за допомогою конструктора форм;

Наприклад, виконавши команду Автоформат → У стовпець, отримаємо форму, в якій усі поля з таблиці будуть розташовані в стовпець і вирівняні до лівого краю.

Початківцям створювати форму вручну не рекомендують. Використання майстра форм дає змогу швидко відібрати потрібні поля з таблиці для розміщення на формі або розташувати на одній формі поля з різних таблиць. Для створення стандартних баз даних: адресних книжок, телефонних довідників тощо – є майстри. Достатньо виконати вказівки майстра і структура бази даних готова (часто їх недоліком є надлишкова кількість полів).

Звіти призначені для оформлення потрібних даних з БД згідно з ви­могами стандартів чи замовника і виведення їх на папір.

Є такі засоби створення звітів: 1) конструктор (не для початківців); 2) майстер звітів; 3) автозвіти.

Як і у випадку форм оптимальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою майстра звіту, а пізніше дооформляють вручну за допомогою конструктора.

Звіт складається з декількох частин (елементів, не всі вони є обов’язковими), які створює конструктор, а саме:

• верхній колонтитул (повторюється на усіх сторінках);

• заголовок групи (якщо записи групуються);

• нижній колонтитул (повторюється на усіх сторінках);

Типи даних Microsoft Access.

I. Показания для применения генеалогического метода 2

II. Методика и порядок составления родословной 2

III. Генеалогический анализ и особенности родословных с разными типами

· аутосомно-рецессивное наследование 8

· аутосомно-доминантное наследование 10

· Х-сцепленное наследование 12

· У-сцепленное наследование 15

· митохондриальное наследование 16

· мультифакториальное наследование 16

IV. Рекомендуемая литература 20

Мета роботи

Опанування прийомів роботи з Microsoft Access, створення власної бази даних, створення таблиць, зв’язування таблиць, імпорт даних з іншої бази даних.

Підготовка до роботи (завдання на самостійну роботу)

Опанувати лекційний матеріал та літературу з СУБД Microsoft Access з таких тем: поняття реляційної БД, проектування реляційних баз даних, створення власної бази даних, створення таблиць, встановлення міжтабличних зв’язків, імпорт даних з іншої бази даних за допомогою Microsoft Access.

Контрольні питання

Поняття бази даних.

2. Характеристика реляційної моделі даних.

3. Поняття відношення, атрибуту, кортежу, домену, схеми відношення.

4. Поняття первинного та зовнішнього ключів.

Типи даних Microsoft Access.

6. Основні етапи створення БД.

7. Забезпечення цілісності даних в БД.

8. Встановлення зв’язків між відношеннями.

9. Режими роботи з таблицями: режим конструктора, режим таблиці.

10. Засоби імпортування даних Microsoft Access.

Завдання для виконання та методичні рекомендації

Необхідно створити нову БД з ім’ям, яке відповідає Вашому прізвищу. У базі даних данні про знайомих містяться у відношенні:

Записник_Прізвище (Ідентифікаційний_номер, Прізвище, Ім’я, ДатаНародження, Адреса, Телефон)

Дані про борги містяться у відношенні :

Борг_Прізвище(Ідентифікаційний_номер, СумаБоргу, ДатаОтримання, ДатаПовернення, ТипВалюти).

В назвах відношень замість Прізвище задається прізвище розробника БД. На атрибути кожного відношення накладаються певні обмеження (задані нижче у п. І.2 та І.4 ).

Відношення зв’язуються за значенням атрибуту Ідентифікаційний_номер. Кожне відношення містить не менше 5 кортежів.

До створеної БД необхідно імпортувати із БД Борей (F: Incoming ОБД_УБ_2012 Борей.mdb ) таблиці Suppliers (Поставщики), Customers (Клиенты), Products (Товары), Categories (Типы), Orders (Заказы), Order Details (Заказано).

І. Створення власної бази даних і таблиць

1. Створити нову базу даних з ім’ям, яке відповідає Вашому прізвищу.

2. Створення таблиці з ім’ям Записник_Прізвище.

Вибрати вкладку Створити і на стрічці обрати кнопку Таблиця

Задаємо в режимі конструктора структуру створеної таблиці Таблица1.

При цьому задаємо ім’я таблиці, наприклад

У вікні конструктора задаємо імена усіх полів таблиці, обираючи необхідний тип і властивості.

Поля мають такі властивості:

ID – Ключове поле, Число, Размір поля – довге ціле число, Підпис – Ідент. номер, Обов’язкове поле.

LastName – Текст, довжиною 50 символів, Підпис – Прізвище, Необов’язкове поле.

FirstName– Текст, довжиною 50 символів, Підпис – Ім’я, Необов’язкове поле.

Birthday– Дата й час , короткий формат дати, Підпис – День народження, Необов’язкове поле, Правило перевірки – тільки дати до сьогоднішнього дня, Текст перевірки – Ви ввели дату ще не народженої людини.

Adress– Текст, довжиною 70 символів, Підпис – Адреса, Необов’язкове поле, Значення за умовчанням – Київ.

Telephone– Текст, довжиною 20 символів, Підпис – Телефон, Необов’язкове поле, Маска вводу – задає введення у вигляді (___) ___ — __ — __.

Для отримання значення поточної дати можна використати функцію Дата( ).

Для створення маски введення додамо до майстра введення масок нову маску.

3. Обрати режим Подання таблиці для введення даних в таблицю Записник_Прізвище.

4. Аналогічно відбувається творення таблиці з ім’ям Борг_Прізвище.

Поля мають такі властивості:

ID – Число, Розмір поля – довге ціле число, Підпис – Ідент. номер, Обов’язкове поле.

Summa – Число , Розмір поля – подвійне значення, Формат поля – Фіксований, кількість знаків після коми -2, Підпис – Сума боргу +-, Необов’язкове поле.

DataTake – Дата й час , короткий формат дати, Підпис – День отримання, Створити маску для введення даних, Необов’язкове поле, Правило перевірки – тільки дати до сьогоднішнього дня, Текст перевірки – Дата ще не настала.

DataReturn – Дата й час, короткий формат дати, Підпис – День повернення, Необов’язкове поле.

Carrency — Текст, довжиною 10 символів, Підпис –Тип валюти, Необов’язкове поле.

Для поля Carrency вибрати Тип даних Майстер підстановок для того, щоб значення в це поле обиралися із списку значень: Гривня, Євро, Долар.

Для створення маски введення дати можна використати майстер створення масок.

Далі за допомогою майстра підстановки виконайте такі дії.

Для поля ID вибрати Тип даних Майстер підстановок для того, щоб значення в це поле обиралися із списку значень аналогічного поля таблиці Записник_Прізвище. Далі за допомогою майстра підстановки виконайте такі дії.

5. Обрати режим Подання таблиці для введення даних в таблицю Борг_Прізвище .

6. Визначити зв’язки між таблицями. Для цього вибрати закладу Знаряддя бази даних. На стрічці обрати кнопку Зв’язки.

Зв’язати таблиці за полем ID.

7. Додати до бази даних таблиці із бази даних Борей. Для цього необхідно відкрити вкладку Зовнішні дані.

Обрати кнопку Access в групі Імпорт і зв’язування для вибору бази даних для імпортування.

Обрати із бази даних необхідні таблиці (тримати клавішу Ctrl).

Обрані таблиці з’являться у Вашій БД.

8. Побудувати схему даних.

9. Зробити аналіз продуктивності БД та аналіз кожної із створених таблиць. Для цього вибрати закладу Знаряддя бази даних і на стрічці в групі Аналіз обрати кнопки Аналіз продуктивності та Аналіз Таблиці. Для отримання звіту про створену БД необхідно обрати кнопку Засіб документування бази даних.

Читать еще:  Индексированное поле в access

Завдання для контролю.

1. Додати до відношення (таблиці) Записник_Прізвище атрибути (стовпці) для збереження зображень, текстових файлів.

2. Додати до відношення (таблиці) Борг_Прізвище стовпець для збереження обчислювальних даних (сума боргу збільшується на 10%).

3. Визначить степінь та кардинальне число кожного відношення.

4. Використайте засоби сортування. Для таблиці Записник_Прізвище відсортуйте записи за Прізвищем з використанням сортування за абеткою.

5. Використайте фільтри. Для таблиці Борг_ Прізвище застосуйте фільтр для виведення тільки сум боргу з додатнім значенням.

6. Визначити суму боргу, середнє значення боргу, мінімальну та максимальну суму боргу.

7. Вміти знаходити необхідні значення, автоматично замінювати значення в таблиці.

Типи даних, що використовуються в СУБД Access

В Access існує дев’ять типів даних і майстер підстановок:

2. Поняття ключа в таблиці БД. Типи ключів. Ключові поля

Міць реляційних баз даних, таких як Microsoft Access, спирається на їхню здатність швидко знаходити і зв’язувати дані з різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів. Для цього кожна таблиця повинна містити одне чи кілька полів, що однозначно визначають кожен запис у таблиці. Кожна таблиця в Access, як правило, має поле, що містить унікальні значення (коди, номери, шифри). Такі поля називаються ключовими або первинними ключовим полями. Під час зв’язування записи таблиць поєднуються за однаковими значеннями в ключових полях. Ключ є ідентифікатором кожного запису БД і не може мати нульових значень або таких, що повторюються. Коли без повторення значень в ключових полях неможливо обійтися, створюють ключ за декількома полями в таблиці.

У MS Access виділяють три типи ключів: лічильник (счетчик), простий та складений.

1. Якщо ключове поле не створено користувачем, то при записі нової таблиці на диск система пропонує створити поле-лічильник. У цьому випадку кожний запис таблиці має порядковий номер, який і є ідентифікатором записів. Зручно обирати ключем поле типу Лічильник (Счетчик), коли таблиці не є дуже складними. Це поле автоматично змінює свої значення під час введення нового запису. Зв’язок між таблицями БД будуть здійснювати однакові числа поля.

2. Простий ключ. Якщо поле має такі унікальні значення, як код, інвентарний номер або шифр, то його можна об’явити ключем.

Якщо уникнути повторів зміною даних неможливо, то в таблицю додають поле типу Счетчик, надають йому статусу ключового або створюють складний ключ.

3. Складний ключ. Якщо під час створення простого ключа можна говорити про майбутній зв’язок загалом, то під час створення складного ключа необхідно визначити тему зв’язку таблиць (а заодно і поля), проаналізувати, чи повторюються значення в полях таблиці.

Таким чином, перед створенням складного ключа необхідно визначити тип зв’язку — відношення кількості значень у ключових полях таблиць.

Алгоритм визначення або зміни ключового поля:

1. Відкрити таблицю в режимі конструктора.

2. Виділити одне або кілька полів, які будуть визначені як ключові. Для цього необхідно клацнути кнопкою миші у рядку цього поля; кілька полів виділяють за допомогою мишки у комбінації з клавішею Ctrl.

3. Вибрати команду Правка/Ключевое поле або скористатися кнопкою Ключове поле на панелі інструментів.

4. Повторний виклик команд із п.3 знімає з поля статус ключового. Але якщо вже був встановлений зв’язок таблиці з іншими об’єктами БД, його попередньо вилучають.

База даних, яка має кілька зв’язаних між собою таблиць, називається нормалізованою БД, тобто такою, в якій:

 1. Відсутні в таблицях значення, що повторюються;
 2. Кожна таблиця має ключ;
 3. Усі записи однозначно ідентифікуються ключем.

3. Створення таблиць в режимі конструктора. Властивості полів

Кожна таблиця БД складається із полів даних, що мають імена та типи, а також можуть мати описи. Імена полів повинні містити не більше 64 символів, не можуть починатися з пробілу (краще пробіл взагалі не вставляти), в імені не має бути знаків «.», «!», «’», «[», «]». Тип даних визначає, значення якого типу можуть бути вміщені у поле, що створюється.

Існує 3 режими для створення структур таблиць:

— створення таблиці шляхом введення даних.

Для створення нової таблиці в режимі конструктора відкривають вкладку Таблицы, після чого використовують один із таких способів:

1. Активізують кнопку Создать, у результаті чого на екрані дисплея з’являється вікно Новая таблица. Із переліку режимів, за допомогою яких створюється таблиця, вибирають Конструктор й активізують кнопку ОК;

2. із головного меню активізують команди Вставка/Таблица, в результаті чого на екрані дисплея з’являється вікно Новая таблица. Із переліку режимів, за допомогою яких створюється таблиця, вибирають Конструктор й активізують кнопку ОК.

3. В основному вікні БД активізують команду Создание таблицы в режиме конструктора.

Після цього таблиця відкривається в режимі конструктора. Є ще режим таблиці, в якому відображуються (або вводяться) її дані. Перемикання між режимами відбувається за командами Вид/Конструктор таблиц (чи Режим таблицы) або за допомогою кнопки Вид панелі інструментів.

Під час вибору режиму Конструктор таблиці Access запропонує на екрані табличну структуру (не плутати з таблицею бази даних!), кожний рядок якої містить інформацію про одне поле: ім’я, тип даних, властивості поля, опис коментарів для користувача.

У вікні конструктора таблиць визначають імена полів та їхні типи відповідно до проекту. Після введення імені поля у стовпці Имя поля вибирають тип даних поля. Для цього у стовпці Тип данных встановлюють курсор, після чого у стовпці з’являється кнопка списку. Розкривши список, можна побачити перелік всіх типів даних і вибрати потрібний (за замовчуванням Текстовый).

У колонку Описание вводять опис даних, які міститимуть поле. За умови додавання нових даних у поле текст опису з’явиться в рядку статусу. Заповнювати опис необов’язково.

У нижній частині вікна (Свойства поля) можна змінити такі параметри, як розмір поля, його формат, кількість десяткових знаків, формат виведення полів тощо. Тут є 2 закладки з властивостями полів: Общие та Подстановка. Нижче буде розглянуто властивості всіх типів полів.

У разі необхідності в таблиці можна створити ключове поле.

Перехід між комірками автоматично зберігає введення характеристик поля у попередню комірку. Перехід здійснюється за допомогою клавіш переміщення курсору, табуляції (праворуч — клавіша Tab, ліворуч — комбінація Shift+Tab) та клавіші Enter.

Після створення структури таблиці в режимі конструктора таблиць треба її закрити (активізувати кнопку Ж або натиснути на клавіші Ctrl +F4). В результаті на екрані дисплея з’являється запит для визначення імені таблиці.

Властивості полів, що знаходяться в закладці Общие, розглянемо у вигляді таблиці:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector